Geld fällt vom Himmel (1938) watch online (quality HD 720p)

Date: 02.11.2017

Geld fällt vom Himmel (1938)

We offer you to watch the movie Geld fällt vom Himmel (1938), which you can enjoy in the arms of a loved one. This film is in HD quality. Less words, more movies! Watch and enjoy!

Czerniowce - toen in het uiterste oosten van Oostenrijk-Hongarije gelegen, in het hertogdom Boekovina. Hij sprak al Duits, Roemeens , Jiddisch en zong Hebreeuws in de synagoge van Czernowitz, een stad gezegend met een rijk joods cultureel leven. Roem [ bewerken ] Joseph Schmidt, net 21 jaar oud, vertrok in naar Berlijn om zijn zangkunst te vervolmaken. De directeur van het Berlijnse Conservatorium was zo onder de indruk van het natuurtalent van Schmidt, dat hij hem midden in het schooljaar aannam als student en ervoor zorgde dat Joseph, die armlastig was, niets hoefde te betalen voor zijn zanglessen.

Een jaar lang oefende Joseph het midden- en lage register van zijn stem. Het hoge register beheerste hij van nature.

Hij vervulde in Boekovina 20 maanden zijn dienstplicht in het Roemeense leger, door in de militaire kapel te spelen. Eind kwam hij uit dienst en kreeg meteen een aanbod van de joodse gemeente in Czernowitz, om in december tijdens de hoge feestdagen te komen zingen, tegen een vorstelijk honorarium.

Weitere Orte A - H

Ook zij bleken onder de indruk, en in januari trad Joseph Schmidt voor het eerst op in niet-Duitstalig gebied, in Antwerpen. Berlijn[ bewerken ] Begin was hij opnieuw in Berlijn en ontmoette daar Cornelis Bronsgeest , een beroemde Nederlandse bariton, die hoofd was geworden van de muziekafdeling van de Radio Berlijn.

En die voor het nieuwe medium voortdurend op zoek was naar muzikaal talent. Hij beschrijft zijn geestdrift als Schmidt bij hem komt voorzingen.

Oskar Werner - IMDb

Ik wierp mij op de vleugel, greep het mannetje bij de schouders, boog mijn hoofd Wij waren met stomheid geslagen! En was op slag beroemd. Hij kreeg een contract bij Radio Berlijn. Omdat geen van de luisteraars hem ooit gezien had, deden de wildste geruchten de ronde.

Achter deze stralende stem moest toch een stralende persoonlijkheid steken. En als deze zich niet in de openbaarheid vertoonde, moesten daar toch belangrijke redenen voor zijn.

Hij zou vreselijke littekens hebben, of kreupel zijn, beweerde men. Of hij bediende zich van een pseudoniem en zou van koninklijken bloede zijn, zo werd gefluisterd.

De waarheid was dat Schmidt zo verlegen was, dat hij vreesde een zenuwinzinking te krijgen als hij in het openbaar zou moeten optreden. Hij was inmiddels 25, kon zich niet meer voordoen als een jongetje; hij schaamde zich voor zijn postuur. Op 31 augustus kwam het er toch van. Vanwege de top-bezetting in de bak en op de bok, evenzeer als op de planken.

De enscenering was het gesprek van de dag, de balletten spectaculair.

Vergleichbare Offenbarungen

Maandenlang stond Schmidt voor een uitverkocht huis. Zijn volgende grammofoonplatenfirma Ultraphon zorgde ervoor dat hij een van de meest beluisterde Duitstalige artiesten werd van zijn tijd. Hij kreeg drie- tot achthonderd Rijksmark per opname. Bij een openluchtconcert op de renbaan van Birkhoven bij Amersfoort op 5 juli , tijdens het VARA-zomerfeest, stond hij voor een menigte van honderdduizend Nederlandse bewonderaars.

Hoewel hij slechts een bijrol zong in de geluidsfilm Der Liebesexpress , werd die meteen verkocht naar Oostenrijk , en -Engelstalig- naar de Verenigde Staten. Enige tijd later werden opnieuw twee muziek-films met Schmidt opgenomen: Schmidts stem zou vervangen worden door een uitvoering door orkest, de aftiteling weggelaten.

De ommekeer [ bewerken ] In februari trad Schmidt voor het laatst op in de Wintergarten , een dag later voor het laatst voor een Duitse omroep. Hitlers Minister voor Propaganda Joseph Goebbels was erbij en vond het prachtig. Dat is er nooit van gekomen. Natuurlijk deed Goebbels dat voorstel niet. Hij sprak zelfs nooit met Schmidt en beval de pers om de film af te kraken.

Maar wat niemand zegt en ieder ziet: Een toevluchtsoord voor steeds meer intellectuelen, kunstenaars, dissidenten, communisten en Joden. In Wenen waren de fascisten antinazi omdat ze geen Anschluss wilden van kanselier Dolfuss aan de macht en Schmidt maakte er geen probleem van om op het nieuwjaarsconcert van deze partij te zingen. Wereldwonder[ bewerken ] Hij bleef - "voortgedreven als een circuspaard", zoals hij zelf zei - op tournee door Europa gaan en ook ging hij naar de Verenigde Staten.

In trad hij maandenlang op in New York en in San Francisco , waar ze zeiden: Hij ging niet in op het aanbod om in de VS te blijven, hij miste zijn moeder in de Boekovina, waar als hij in Europa zou blijven, gemakkelijker heen kon reizen. Terug in Wenen, nam hij voor zijn Nederlandse bewonderaars een grammofoonplaat op, met -in perfect gezongen Nederlands-: Ik hou van Holland, een liedje van de Nederlandse componist Willy Schootemeijer , die bekendheid genoot als componist van marsmuziek de KNVB Mars was ook van zijn hand.

Met aan de keerzijde het larmoyante Het vissersmeisje. Op de vlucht [ bewerken ] In , na de Anschluss , de annexatie van Oostenrijk door nazi-Duitsland, moest Schmidt echt op de vlucht. Waar zijn manager, Oom Leo, hem in in de steek liet. Zijn manager in de Verenigde Staten zond hem een uitnodiging en de mogelijkheid een Cubaans visum te krijgen om de Atlantische Oceaan over te steken.

Maar de toegang tot de VS was niet eenvoudig. Het lukte hem een visum voor Cuba te krijgen en een passagebiljet voor een schip daarnaartoe. Hij had een passagebiljet voor 20 december maar alle passagiersscheepvaart stopte toen Hitler op 11 december de oorlog aan de VS verklaarde. Schmidt leefde heel de tijd op kosten van rijkere Joodse vrienden in een groezelig pension in Nice. Midden kreeg hij het bevel zich naar een dorpje in het Centraal Massief te begeven. Hij moest zich steeds per 48 uur bij de Gendarmerie melden.

Daar vernam hij ten slotte dat Vichy-Frankrijk niet-Franse Joden begon op te pakken om aan de Duitsers over te leveren in ruil voor het met rust laten van Franse Joden.

Inmiddels was zijn Roemeense paspoort vervallen en officieel was hij stateloos. Hij moest en zou naar -het neutrale- Zwitserland , waar hij immers zou kunnen optreden. Dit land had zijn grenzen bij het begin van de oorlog in gesloten voor de niet aflatende stroom vluchtelingen. Uitgeput zakte hij op straat in elkaar. De politie ontfermde zich over hem. Hij werd overgebracht naar het kamp Girenbad. Schmidt liep een keelontsteking op. Hij werd teruggestuurd naar het kamp, werd onwel en werd overgebracht naar een verwarmde kamer in restaurant Waldegg op een paar honderd meter van het kamp.

Een dag later kreeg hij een hartaanval en de Joodse kamparts kon alleen maar de dood constateren. Nagedachtenis[ bewerken ] Ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag gaf de Deutsche Post op 11 maart een postzegel uit ter waarde van 55 eurocent.

Ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag werd de lagere school in zijn geboortedorp Davidene Joseph Schmidt School genoemd. Niet omdat men hem sinds zijn jeugd in hoge ere hield, -integendeel, het gebied waar hij geboortig was, heeft een lange traditie van virulent antisemitisme - maar omdat een groeiend aantal bewonderaars van Schmidt uit West-Europa -overigens vergeefs- naar zijn sporen zocht in Davidene en Czernowitz, waardoor zijn naam daar weer enigszins bekend raakte, en men vermoedde een graantje van zijn vervlogen roem te kunnen meepikken.

Een greep uit zijn repertoire[ bewerken ] Smetana - Die verkaufte Braut.